Westcam Czech » Produkty & Služby » CAD integrace

CAD integraceVedoucí CAD systémy plně integrovány.

Světově úspěšný CAM-software hyperMILL bude nabízen firmou OPEN MIND Technologies AG nabízen jako integrované řešení pro hyperCAD®, SolidWorks® a Autodesk® Inventor®. Uživatel tak může pracovat v jeho známém prostředí. Toto snižuje nároky na školení a pomáhá předejít chybám obsluhy. CAD integrace jsou ideální k zajištění průchodných výrobních procesů.

Plná integrace v Autodesk® Inventor® 2013.

Autodesk certifikoval CAM řešení hyperMILL® pro nasazení s Autodesk® Inventor® 2013

Vynikající jako „certifikovaný zlatý“ produkt.

„Zlatý“ certifikát u SolidWorks potvrzuje perfektní integraci a kvalitu hyperMILL® pro SolidWorks®.K dosažení tohoto statusu musel hyperMILL®  projít více stupnovým procesem certifikace, mimo jiné také úspěšné nasazení u klíčových zákazníků SolidWorks® jako důkaz.