Westcam Czech » Produkty & Služby » hyperMILL » 5osé obrábění

hyperMILLU náročných geometrií jako jsou hluboké dutiny, vysoké kolmé stěny a podkosy, není z důvodů kolizí nebo velkého vyložení nástrojů buď vůbec možné, nebo lze jen omezeně použít  3D.

Obrábění těchto prostorů vyžaduje v přesně vymezených prostorech mnoho různých naklonění nástroje, které je možné realizovat pouze 5-ti osým obráběním kontrolovaným na kolizi.

V závislosti na geometrii a kinematice stroje je možné volit mezi 5-ti osým obráběním s pevným nakloněním, automatickou indexací, nebo skutečným  5-ti osým souvislým obráběním. Velké, mírně zakřivené plochy a geometrie, které navazují na vodící plochy nebo profily lze také frézovat efektivně 5-ti osými strategiemi.

hyperMILL® 5AXIS je světově známý pro svou pokrokovou, uživatelsky přívětivou a procesně spolehlivou 5-ti osou technologii.

V návaznosti na úlohách pro obrábění a kinematice stroje lze volit pro optimální 5-ti osé obrábění mezi různými strategiemi naklonění:

  • Frézování s pevným nakloněním 3+2
  • Automatická indexace
  • 5-ti osé souvislé obrábění

hyperMILL® 5AXIS nabízí 3D strategie hyperMILL®, rozšířené o 5-ti osé nastavení.
K tomu je k dispozici celá řada speziálních 5-ti osých strategií jako obrábění čelem, odvalování bokem, 5-ti osé obrábění kontur a 5-ti osé obrábění řezné hrany.