Westcam Czech » Produkty & Služby » Postprocesory

hyperMILL PostprozessorenPostprocesory firmy OPEN MINDTechnologies AG jsou zárukou bezchybnosti, kvality a maximálního konfortu při programování.

CAM systémem hyperMILL můžeme tedy plnohodnotně ovládat všechny známé řídící systémy včetně jejich speciálních funkcí, obráběcích cyklů, korekce nástroje pro 2D i pro 3D strategie, řízení pohybu rotačních os kolem špičky nástroje, pohyb rotačních os nekratší vzdáleností atd.

Postprocesory jsou dodávány s tzv. konfigurační tabulkou, kde je řada možností "dokonfigurovat postprocesor dle přání zákazníka. Toto provádíme dle požadavků zákazníka bezplatně. Toto jsou funkce, které nemají velký vliv na bezpečnost procesu. Pokud by si žádal zákazník provedení závažnější změny, je to řešeno obratem po vzájemné konzultaci.

Pokud tedy má zákazník více strojů se stejným řídícím systémem, lze z jednoho postprocesoru vytvořit pomocí jeho volné konfigurace ideální řešení pro všechny tyto stroje, ikdyž každý má své specifické funkce a opce.

Součástí postprocesoru může být i model stroje pro verifikaci celého pracovního prostoru. To je samozřejmě výhodou u víceosých strojů.

3D Data pro model stroje vždy požadujeme od zákazníka z bezpečnostních důvodů. I stejný typ stroje od jednoho výrobce může mít více variant v podobě dalšího chlazení, odměřovací sondy na stole atd., což může mít při absenci těcho částí závažné následky. Tyto 3D data dostane zákazník zdarma od prodejce stroje.