The Know-WOW Company

Novinky

menuMenu

Co je nového v hyperMILL® 2020.1?

Hlavní vylepšení nové verze je zvýšená užitnost a výkonnost programování. S pomocí funkce 3D a 5X zbytkového hrubování rohů se dosáhne efektivního odstranění zbytkového materiálu v rozích obráběného dílu. S pomocí hyperMILL® AUTOMATION Center mohou samotní uživatelé realizovat malé automatizační projekty. Nová strategie pro obrábění turbínových lopatek s pomocí soudečkových nástrojů dramaticky zvýší rychlost obrobení.

hyperMILL® 2020.1 nabízí nové inovativní funkce:

Rozdělení operace | hyperMILL 2020.1

Rozdělení operace

hyperMILL® nyní automaticky umožňuje rozdělit dráhy nástroje podle různých kritérií. To usnadňuje výměnu nástroje v závislosti na času v řezu nebo délce dráhy nástroje. Zejména u těžce obrobitelných materiálů tato funkce nabízí optimální kontrolu životnosti nástroje s možností výměny břitových destiček nebo zavolání sesterského nástroje.

Tato funkce nahrazuje manuální editaci drah s garancí opakovatelnosti i při změně výchozí operace.

Tato funkce je dostupná pro všechny 3D a 5X strategie pro dutiny.

Výhody: Zvýšená spolehlivost procesu.

 


Měření drážky a žebra

Měření drážky a žebra

Nová strategie umožňuje měření drážek a žeber s použitím známých technologických parametrů. Oblast měření je vybrána jednoduchým výběrem kontury. Strategie následně vybere optimální body pro měření.

Výhody: Vylepšená funkce měření.

 


3D optimalizované hrubování

3D optimalizované hrubování

HPC mód* je nyní dostupný v této strategii. Strategie také nabízí vylepšení rozdělení oblastí obrábění, které ústí v menší potřebu přejíždění nástroje. Kolizní oblasti jsou specificky vyloučeny

Výhody: Podpora HPC hrubování.

* HPC – vysoko výkonnostní mód podporuje známá technologie hyperMILL® MAXX Machining pro hrubování. Ta generuje spirálovité a trochoidní dráhy a optimalizuje obrábění. HPC obrábění je charakteristické vysokým objemem odběru třísky.

 


3D dokončení profilu

3D dokončení profilu

Dvě nové funkce jsou dostupné:

Automatické prodloužení plochy
Funkce automatického prodloužení plochy lze použít během programování. Tato funkce CAD pro CAM eliminuje potřebu editace obráběných ploch před jejich výběrem.

Nástroj s volnou geometrií
Pro dokončování profilu je možné použít nástroj s libovolnou geometrií. To umožňuje použít jakýkoliv typ nástroje jako například vysokoposuvové. Nástroje je možné kontrolovat na kolizi.

Výhody: Zvýšená uživatelská přívětivost a použití volné geometrie nástroje.

 


3D a 5X obrábění zbytkového materiálu v rohu

3D a 5X obrábění zbytkového materiálu v rohu

Tato strategie spojuje optimalizované dráhy nástroje pro vysoko výkonnostní odběr materiálu v rozích. Rovnoběžné dráhy a dráhy v hladinách Z zajišťují efektivní zbytkové hrubování. Je možné optimalizovaně obrábět i dno. To zaručuje, že za každé situace bude použita ta nejlepší metoda obrábění.

5X obrábění zbytkového materiálu v rohu umožňuje indexované obrábění v těžko přístupných rozích. Automatický výběr sklonu, simultánní spojovací pohyby a kontrola kolizí jsou součástí procesu..

Výhody: Efektivní obrábění zbytkového materiálu.

 


5X tangenciální frézování lopatky

5X tangenciální frézování lopatky

Tato nová strategie umožňuje obrábění lopatek s pomocí soudečkových nástrojů s velkým kuželovitým poloměrem. Výsledkem je možnost obrábění pomocí vyšších posuvů a zároveň vyhnutí se řezání středem. Dokonalého povrchu se dosáhne použitím soudečkových nástrojů s velkým krokem, což vede k významným úsporám času obrábění.

Výhody: Zvýšená efektivita obrábění a kvalita povrchu.

 


Automatické rozdělení kontury

Automatické rozdělení kontury

hyperMILL® automaticky určí oblasti, které se mají obrábět v závislosti na rotační kontuře. Například kontura závitu se automaticky rozpozná jako závit. To zjednodušuje a zrychluje práci uživatelů.

Výhody: Snazší programování.

 


Informační brožura o nové verzi:

CAM-Software: hyperMILL Version 2020.1

 

Máte zájem o podrobnější informace o nové verzi?

Napište nám a dozvíte se více:


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Vice na: Ochrana osobních údajů.