The Know-WOW Company

Novinky

menuMenu

Co je nového v hyperMILL® 2020.2?

Hlavní vylepšení nové verze je možnost parametrického modelování v modeláři hyperCAD®-S. To může být pro mnohé firmy zlom v oblasti CAD řešení pro hyperMILL®, ale i pro jiné aplikace. Navíc je CAD vybaven zcela novým rozhraním pro načítání jiných CAD souborů.

Hlavními vylepšeními v oblasti CAM je rychlejší výpočet při funkci zrcadlení, podpora 3D a 5X frézování plunžování (frézování axiálním pohybem vůči obrobku). Dále nové funkce pro automatizaci programování v rámci Automation Center, vylepšení v oblasti databáze nástroj a filtrace Feature prvků. Při soustružení je nově možnost zadat ručně dráhu nájezdu i odjezdu.

Více informací níže.

 

hyperCAD®-S 2020.2 nabízí nové inovativní funkce:

Parametrické modelování

Parametrické modelování

Nová verze hyperCAD®-S obsahuje zásadní technologickou možnost modelování s pomocí parametrického modláře. Tato inovace umožní kromě přímého modelování i modelování s historií a parametrizací. Oba tyto přístupy lze navíc kombinovat. Navíc parametrická data použitá v hyperMILL® jsou plně asociativní a jejich případná změna se ihned promítne do dané strategie.

Podívejte se na video.

Výhody: Možnost parametrizace CAD dat.

 


Nové CAD rozhraní

Nové rozhraní umožňuje rychlejší a spolehlivější nahrávání CAD dat včetně PMI dat, která se zobrací jako vektorová grafika. To platí pro data CATIA, NX, JT, Creo, SOLIDWORKS a STEP. Navíc existuje nové rozhraní pro CATIA V6 3DXML a Rhino 3dm.

Výhody: Rychlejší načítání externích CAD dat.

 


hyperMILL® 2020.2 nabízí nové inovativní funkce:

Zrcadlení drah

Zrcadlení drah

Dříve bylo vždy nutné dráhy při zrcadlení znovu generovat přepočítat. Nová funkce zrcadlení dráhy umožňuje jednoduché zrcadlení na základě předchozí vypočítané dráhy nástroje. S pomocí této metody se zrcadlí i směr obrábění. tato funkce je dostupné pro všechny 2D, 3D, 5-osé a aditivní strategie.

Podívejte se na video.

Výhody: Kratší čas výpočtu drah a zlepšená spolehlivost procesu

 


Databáze nástrojů

Databáze nástrojů

Filtr databáze nástrojů je nyní integrovaný do nejvyšší úrovně uživatelského rozhraní, což zaručuje dobrou viditelnost. Dále je nyní možnost filtrovat podle materiálu v seznamu operací, držáku a nebo předvoleného nástroje v operaci.

Podívejte se na video.

Výhody: Rychlejší vyhledání nástroje a lepší uživatelská přívětivost.

 


Frézování kontury s překrytím

Frézování kontury s hladkým překrytím

Pro přibližovací a oddalovací pohyby lze nově aplikovat funkci hladkého překrytí. Délku i vzdálenost překrytí lze definovat podle požadavků. Dráha nástroje je v oblasti překrytí dokonale vyhlazená a síly působící na nástroj při záběrů jsou minimalizovány.

Výhody: Vylepšená kvalita povrchu.

 


 

Frézování zkosení na 3D modelu

Při frézování zkosení je nyní možnost preferovat obrábění po spirále.

Výhody: Zvýšená životnost nástroje.

 


Filtrování Feature prvků

Filtr pro Feature prvky

Feature prvky je nyní možné vyhledávat pomocí jejich vlastností. Lze tedy rychle vybrat prvky jako díra nebo kapsa. Například daného průměru nebo rozměru.

Výhody: Větší uživatelská přívětivost a úspora času při programování.

 


Frézování vnořením

3D a 5X frézování vnořením

Frézování vnořením (plunžování) umožňuje efektivní a spolehlivý způsob odběru materiálu. Řezná hrana je definována pomocí křivky nebo plochy. Obrábění lze omezit v axiálním směru pomocí druhé křivky nebo danou vzdáleností. S pomocí 5x plunžování lze obrábět i řeznou hranu s oblastmi v podkosu.

Podívejte se na video.

Výhody: Efektivní obrábění hran.

 


Ručná nájezdy a odjezdy

Ruční nastavení nájezdu a odjezdu

Nyní lze individuálně nastavit nájezdy a odjezdy s pomocí ručně nakreslených křivek. Tím lze přesněji definovat obráběcí proces při zachování plné kontroly kolizí.

Výhody: Lepší uživatelská přívětivost.

 


3D-simultani-soustruzeni desticky

 

3D simultánní soustružení

Nyní jsou dostupné nové typy destiček pro 3D simultánní hrubovací a dokončovací operace. Nyní je možné používat destičky kruhové i kosočtvercové a destičky tvaru T a W.

Výhody: Nové typy nástrojů.

 


Máte zájem o podrobnější informace o nové verzi?

Napište nám a dozvíte se více:


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Vice na: Ochrana osobních údajů.