Westcam Czech » Produkty & Služby » hyperMILL » 3D Strategie

hyperMILLhyperMILL nabízí široké spektrum 3D-Strategií. Díky inteligentním doplňkům jsou generovány optimalizované programy pro lepší kvalitu povrchu a nižší strojní časy.

Počínaje hrubováním libovolného polotovaru, přes dokončení profilem a po Z hladinách, až po obrábění zbytkového materiálu a speciální strategie jako jsou kompletní dokončení nebo dokončení 3D ofsetem – s těmito strategiemi lze efektivně obrábět jednoduché i složité díly. Aktivní předcházení kolize u hrubování pomáhá automaticky předejít kolizi stopky nebo držáku. Při rozpoznání kolize odsadí hyperMILL® nástrojové dráhy do boku. hyperMAXX®, nová funkce u hrubování polotovaru pro vysokoprodukční obrábění, umožňuje znatelně redukovat frézovací časy.

HSC-Funkce

Pro možnost počítat s vysokými nároky na přesnost, kvalitu povrchu, životnost nástroje a dynamiku stroje , interuje hyperMILL® speciální funkce pro HSC obrábění. Těmito funkcemi je doplněno mnoho frézovacích strategií.