menuMenu

hyperCAD®-S Elektroda – modul pro jednoduchou a bezpečnou tvorbu elektrod: od konstrukce přes CAM programování až po NC frézování.

modul Electrode | hyperCAD-S

Elektroerozivní obrábění přichází na řadu při obrábění ostrých rohů a težkoobrobitelných oblastí. Elektrody pro toto použití musí být nejdříve zkonstruovány, potom je zapotřebí je naprogramovat a následně vyfrézovat. hyperCAD®-S modul pro elektrody zde znatelně snižuje námahu jak konstruktérům, tak i CAM programátorům.

 

V několika málo krocích k elektrodě

Modul elektrod automatizuje proces návrhu v CAD software hyperCAD®-S. NC programátor vybírá na geometrii dílu oblasti, které budou hloubeny, a modul pro elektrody hyperCAD®-S vytváří s ohledem na kontrolu kolize odpovídající elektrody. To znamená, že pokud je to nutné, hyperCAD®-S automaticky rozšíří plochy elektrody a podle toho odvodí polotovar a držák.

 

Rychlé a bezpečné CAM programování elektrod pro elektroerozivní obrábění

Na základě geometrie a technologických dat probíhá bezproblémový přenos do CAM softwaru hyperMILL®. Všechna důležitá technologická data jsou přenášena přímo z modulu pro elektrody hyperCAD® S do vlastností konstrukčních prvků. Se svým vlastním dialogovým oknem a typem konstrukčního prvku CAM systém podporuje uživatele v programování elektrod. To zjednodušuje programování a předchází chybám. Bez technických znalostí může NC programátor spustit celý proces na pár kliknutí. Pokud máte připraveny obráběcí makra, může být tento proces částečně nebo plně automatizován.

Podobné produkty a službyDo CAD Přehledkeyboard_arrow_right